فیلم: واکنش مردم نسبت به شلیک پدافند هوایی در تهران