قانون منع پخش اذان نتانیاهو در نهایت به ضرر یهودیان شد!