شهرخبر

استخدام کارشناس ارشد برق الکترونیک،کنترل،حسابدار در ارومیه