آلودگی هوا، شوخی تلخی که از جنگ تحمیلی جدی‌تر است/ روزانه 20 نفر در هوای آلوده تهران فوت می کنند