استقبال از نمایش فیلم سینمایی سلام بمبئی در ونکوور کانادا