بهار محمدپور, بازیگر یتیم خانه ایران در اکران فیلم سلام بمبئی در پردیس ملت