شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#CNC#قم

استخدام کارگر جهت کحار با CNC در قم