استخدام منشی جهت پاسخگویی به تلفن در تاکسی تلفن-مشهد