شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#مشهد#CNC#استخدام اپراتور#شهر مشهد#محدوده

استخدام اپراتور تراش و فرز CNC در شهر مشهد