استخدام مدیر بازرگانی با روابط عمومی بالا و مسلط به زبان