شهر خبر
برچسب‌های مهم خبری:#CNC#اصفهان#استخدام اپراتور#شهر اصفهان

استخدام اپراتور تراش CNC نیمه ماهر در شهر اصفهان