مراسم چهلم مرحوم شجونی در مسجد همت تجریش برگزار شد