نگرانی از افزایش حضور ژنرال ها در کابینه ترامپ ، سرخط مطبوعات آمریکا/18 آذر