استخدام طراح گرافیست،کارمند بازرگانی خارجی در شرکت TSCO