شهرخبر

امام جمعه کرمان خواستار لغو سخنرانی علی مطهری در این شهر شد