واشنگتن پست: لغو برجام شکاف آمریکا با 5 کشور دیگر را موجب می‌شود