ترامپ بعد از شنیدن گزارش‌های اطلاعاتی از لغو برجام منصرف می‌شود