رژیم صهیونیستی تصمیم‌گیری در مورد قانون منع پخش اذان را به تعویق انداخت