تنها گوینده خبر در تلویزیون کانادا که محجبه است +عکس