اوباما: لغو برجام عاقلانه نیست/ اسنودن برخی نگرانی‌های بجا را مطرح کرده