مخالفت خانواده پورحیدری با مشکی‌پوش شدن استقلال/ تشویق منصورخان در دقیقه 22