آنچه دانش‌آموزان در هوای آلوده باید رعایت کنند/ محصلان مایعات و به خصوص شیر بنوشند