واکنش نزدیکان رهبری به احتمال لغو برجام و تمدید تحریم‌ها