رهبر معظم انقلاب، درگذشت روحانی پارسا شیخ عباس پورمحمدی را تسلیت گفتند