رهبر انقلاب، درگذشت شیخ عباس پورمحمدی را تسلیت گفتند