رهبر انقلاب،درگذشت روحانی پارسا شیخ عباس پورمحمدی را تسلیت گفتند