دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی شهادت خبرنگار صداوسیما در سوریه را تسلیت گفت