مجمع نمایندگان اصفهان شهادت خبرنگار صدا و سیما را تسلیت گفت