پیام تسلیت نمایندگان اصفهان درپی شهادت خبرنگار شهید خزایی