پیکر مرحوم شیخ عباس پورمحمدی چهارشنبه تشییع می‌شود