تمرین امروز تیم ملی در مالزی( 23 آبان 95)/ گزارش تصویری