استقرار 160 پزشک و پرستار در 7 نقطه شهر کربلا و نجف