منصوریان نظر قطعی اش را درباره شهباززاده و کاوه رضایی اعلام کرد (خبر ورزشی)