شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#اربعین#زائران#رئیس کمیته

استقرار مبلغ ها در مسیر پیاده روی اربعین/ زائران در مرزها صبر داشته باشند