تسلیت فرشته طائرپور به مناسبت درگذشت توران میرهادی