سامی یوسف خواننده جهانی به انتخابات آمریکا واکنش نشان داد