کره شمالی: با روی کار آمدن ترامپ برنامه هسته‌ای رها نمی‌شود