به هیچ وجه اجازه خروج غیرمجاز زائران اربعین را نمی دهیم/دستگاه های ای تی ام نصب شده در کربلا و نجف جوابگوی همه زائران نیست/تاکید رئیس جمهور بر قرار گرفتن مسئله فلسطین در دستور کار امور فرهنگی اربعین برای همگرایی