بیانیه خانواده پورحیدری / حضور پر از عشق‌تان، مرهمی برای زخم‌مان بود