شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#مرحوم پورحیدری#شیرودی

تصاویر/ زنانی که امروز برای بدرقه مرحوم پورحیدری به شیرودی رفتند