شهرخبر
برچسب‌های مهم خبری:#نمایشگاه مطبوعات#موبایل#اینترنت

خرابی اینترنت موبایل در دومین روز نمایشگاه مطبوعات