شهرخبر

وضعیت خراب اینترنت موبایل در دومین روز نمایشگاه مطبوعات