شهرخبر

حال پورحیدری خراب است/ مشکل روده هایش عصبی است