توصیه پرسپولیسی سابق به بمب نقل و انتقالات؛ به پرسپولیس نرو! (خبر ورزشی)