برانکو اجازه نداد توافق با جانشین منصوریان صورت بگیرد (خبر ورزشی)