پاسخ استقلالی ها به بیرانوند: فیلم گل فرهاد مجیدی موجود باد! (خبر ورزشی)