استخدام تعدادی فروشنده خانم جهت کار در فروشگاه پوشاک زنانه