اتفاقی جالب پس از بازی پرسپولیس در اهواز برای طارمی (خبر ورزشی)