شهرخبر

100 بانوی مبلغ در میان زائران اربعین حسینی حضور می‌یابند/بانوان زائر اربعین گروهی سفر کنند