بازدید مدیرکل زندان‌های استان اصفهان از بازداشتگاه شهرستان خوانسار